İLGİLERİM (MY HOBBIES)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ İSTANBUL EDEBİYAT KULUBÜ- the reading circle of METU alumni in Istanbul

Edebiyat okumalarının yapıldığı ve yazar, çevirmen, eleştirmenlerin konuk olarak davet edildiği bir kültür topluluğu.

Books are read, writers, translators and commentators are invited.

Blog adresi Blog address : odtuistedebiyat.blogspot com.

Yahoo grubu (üyelik gerekir) : odtuistedebiyat- yahoo group- membership required for access

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

Uzun bir süre önce bir çekirdeğin etrafında spontan bir biçimde toplanıp oluşan, düşünen, konuşan, tartışan ve sürekli üreten bir topluluk Anadolu Aydınlanma Vakfı adı altında bir sivil toplum örgütüne dönüştü. Topluluğun amacı, din, dil, ırk, cinsiyet ve uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı sürekli bir bilgi topluluğu oluşturmaktır. Aydınlanmayı” Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü” doğrultusunda incelemek, farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almaktır. Anadolu ekinsel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün boyutları ile anlaşılmasını, diğer ekinlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönteminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlamaktır.

Ancak bu şekilde bireyin ve toplumun kendini yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda bulunarak bu eylemlerin olanaklı kılınabileceğine inanıyoruz.

The community who had long ago started to come together spontaneously around a core to think, talk, discuss and produce continuously turned into a civil society organization under the name of Anatolian Enlightenment Foundation. The objective of the community is to establish a “Permanent Knowledge Community” with the aim of enlightenment, with no discrimination of language, religion, race, gender and nationality. We aim to explore enlightenment in accordance with “The Ideal of Universal Human Society”, in the context of different cultures and human civilization and within the historical process; to help thoughts and concepts that come into being and go through change in the structure of Anatolian culture be understood as a whole and establish their relationship with the concepts in the other cultures, and help thought management and thought instruments be defined and functional.

We believe these activities would be possible only by contributing to the individual and the society in reproducing and realizing themselves.

Taking all into consideration, the main goal of our website is to contribute to the culture of enlightenment both in our country and in the world.

Site adresi : www.anadoluaydinlanma.org